About Us

El CEUCAT és un òrgan creat per govern, rectors i estudiants que té per objectiu coordinar als màxims representants de cada universitat del sistema universitari català i representar la veu de l’estudiantat de les universitats catalanes.

Les seves funcions són: Debatre temes d'interès interuniversitari, Coordinar els Consells de l’Estudiantat de les universitats catalanes, Representar els estudiants de les universitats catalanes, Preparar les reunions a les que hi ha representants d'estudiants, Elevar propostes concretes als organismes competents i Augmentar i millorar la participació estudiantil.

Els seus membres són elegits per procesos democràtics interns a les diferents universitats, i hi col·laboren multitud d'estudiants en àmbits com la comunicació, la recerca, l'elaboració de materials, etc.

Business size

26-100 employees

Commercial presence